متاریدینگ

آموزش و بررسی روش ها و ابزار تندخوانی

متاریدینگ

آموزش و بررسی روش ها و ابزار تندخوانی

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

دقت کلیدی برای موفقیت و خوشبختی در زندگیست. موفق ترین افراد بر روی این سیاره کسانی هستند که دقت بیشتری دارند. این افراد به زمان حال و وظایفشان در این زمان توجه می کنند. این عادت به طور کامل تضمین می کند این افراد درگیر فعالیتها شده و به طور کامل آنها را انجام میدهند ودر وقایع ناسازگار زندگی مقاومت بیشتری دارند. این افراد ذهنیت ساده ای دارند. آنها بسیاری از کارهایی که ما در معرض انجام آن هستیم انجام نمی دهند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

1. غیبت نمی کنند

افراد بسیار متمرکز غیبت نمی کنند. آنها کارهای بهتر و سازنده تری برای استفاده از زمانشان دارند. فقط افراد با دیدگاه سطحی که در زندگی شخصی خود به اندازه کافی کاری انجام نمی دهند تمایل به غیبت دارند. به بیانی دیگر, چرا حتی باید برای شما مهم باشد که دیگران چگونه زندگی می کنند؟ غیبت تنها سبب می شود شما حسود و ضعیف به نظر برسید.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

2. چند وظیفه ای نیستند

افراد بسیار متمرکز چند وظیفه ای نیستند. آنها برای افزایش توجه و بهره وری در یک زمان فقط بر روی یه چیز تمرکز می کنند. مطالعات نشان داده است مغز انسان به دلیل داشتن دوبخش که سبب تقسیم مسوولیت به طور مساوی بین آنهاست قادر به انجام دو کار پیچیده بدون هیچ مشکلی می باشد. در حالیکه افزودن کار سوم می تواند باعث فشردن قشر پیشانی و افزایش تعداد اشتباهات شود.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

3. تعلل نمی کنند

افراد بسیار متمرکز در انجام امور طفره نمی روند. مطمئنا، این افراد به دلیل وجود وظایف ناخوشایند و مشکل, در برخی اوقات وسوسه از سر باز کردن وظایف را دارند, اما آنها با مدیریت به نحوی خود را ملزم به انجام آنچه باید انجام شود می کنند. به عبارت دیگر ,افراد متمرکز می دانند بهترین زمان برای انجام کاری همین الان است نه بعدا, پس آن را انجام می دهند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

4. اجازه نمی دهند حواس پرتی ها آنها را از مسیر خارج کند

افراد بسیار متمرکز تمام حواس پرتی هایی که بازدارنده آنها در انجام کارهای با کیفیت است حذف می کنند. درحالیکه, ساعات کاری مردم عادی با ایمیلهای هشداردهنده, رسانه های اجتماعی یا اطلاع رسانی ناگهانی قطع شده است, افراد بسیار متمرکز از قبل تمام حواس پرتی ها را که سبب ربودن زمان کاری پربار است متوقف می کنند. آنها می دانند این وقفه های کاری, باعث ایجاد استرس و حواس پرتی از تکمیل وظایف و رسیدن به اهداف شان می شود.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

5. به دنبال کسب اعتبار از دیگران نیستند

افراد بسیار متمرکز نیازی به تایید شما ندارند چون خود ارزش خود را می دانند. آنها کارها را برای خود انجام می دهند و بر این باور هستند آنچه انجام می دهند آنها را در زندگی پیش خواهد برد. آنها به نظرات دیگران در مورد خود کاری ندارند و بر اساس انتظارات دیگران زندگی نمی کنند. افراد متمرکز به سادگی بر اموری که باعث رشد شخصی و حرفه ای آنها می شود تمرکز می کنند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

6. بهم ریختگی را نمی پذیرند

افراد بسیار متمرکز از بهم ریختگی بیزار هستند. آنها پذیرای آشفتگی نیستند چون می دانند که باعث بیشتر شدن استرس و مانع خلاقیت است و وقت با ارزش ما را برای انجام کارها به هدر می دهد. آنها همه چیز را در جای خود قرار می دهند بنابراین در هنگام نیاز به راحتی و به سرعت از آنها استفاده می کنند. شما ممکن است گمان کنید می توانید در میان هرج و مرج رشد کنید ولی در واقع شما با بودن در میان آشفتگی خود را از پویایی و موثر بودن دور نگه داشته اید.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

7. برای کم کاری بهانه های احمقانه بکار نمی برند

افراد بسیار متمرکز از بهانه های احمقانه برای انجام ندادن کارهای خود استفاده نمی کنند. آنها می دانند که شما همیشه برای انجام کارها نمی توانید منتظر زمان و شرایط مناسب بمانید. ممکن است هرگز زمان آن نرسد. اغلب مواقع شما باید با احیای روحیه خود وارد عمل شوید. هرگز نگویید وقت کافی ندارید. شما متمرکزا همان تعداد ساعتی را دارید که سر ریچارد برانسون, مارک زوکربرگ و ر رئیس جمهور اوباما دارند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

8. از ریسک اجتناب نمی کنند

افراد بسیار متمرکز از خطرها نمی ترسند. آنها می دانند زندگی خود یک ریسک است و هیچ کس نمی تواند فردا را تضمین کند. آنها شانس خود را امتحان می کنند چون ممکن است موقعیتها دوباره بدست نیایند. در بی خطری زندگی کردن می تواند در حال حاضر شما را در امنیت نگه دارد اما در طولانی مدت به شما صدمه می زند. افراد بسیار متمرکز نه تنها خطرات را محاسبه می کنند بلکه به یادگیری از نتایج مثبت و منفی خطرات می پردازند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

9. در گذشته زندگی نمی کنند

افراد بسیار متمرکز در گذشته زندگی نمی کنند. آنها با کارهایی که در گذشته انجام داده یا انجام نداده اند خود را تعریف نمی کنند. آنها به سادگی آنچه هست را می پذیرند و رها می کنند آنچه بود و ایمان دارند به آنچه می توانند انجام دهند. آنها اشتیاقشان به موفقیت را قوی تر از ترسشان از شکست می کنند و از اشتباهاتشان درس می گیرند و به سوی جلو حرکت می کنند. اشتباهات ممکن است برای مدتی به شما صدمه بزند اما در نهایت باعث هوشیاری و قویتر شدن شما می شود.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

10. عجولانه عمل نمی کنند

افراد بسیار متمرکز برای انجام کارها عجله نمی کنند. آنها زمانی را به فکر کردن اختصاص می دهند و گزینه های موجود در برابر اهداف اصلی و مقاصد خود را مورد بررسی قرار می دهند. آنها می دانند هر چیز درخشانی طلا نیست. در بیشتر مواقع, آنها به سادگی لذت بردن از کار خود را انتخاب می کنند, برای موفقیتهای خود جشن می گیرند و با اشتیاق از بخت و اقبال خوب خود استقبال می کنند. آنها پروژهای خود را برای بدست آوردن پروژه ای بزرگتر نیمه کاره رها نمی کنند. آنها در شرایط مساعد و نا مساعد اهداف خود را فراموش نمی کنند و به رویاهای خود متعهد باقی می مانند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

11. خود را درگیر مسائلی که به آنها مربوط نیست نمی کنند

افراد بسیار متمرکز مشغول به کار خود هسنتد. آنها در امور دیگران مداخله نمی کنند مگر آنکه به طور خاص به انجام آنها فراخوانده شوند یا انجام آن به دلیل تاثیر مستقیم بر آنها کاملا ضروری باشد. آنها به طور کامل مشغول به امور و مطالب خود هستند و بر روی اولویتهای خود تمرکز می کنند. افرادی که به امور دیگران دخالت می کنند بدتر از دیگرانند و اغلب ارزش و مسیر خود را از دست می دهند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

12. خود را با دیگران مقایسه نمی کنند

افراد بسیار متمرکز خود را با دیگران مقایسه نمی کنند چون آنها با آنچه هستند راضیند. آنها می دانند مقایسه خود با دیگران تنها سبب تضعیف روحیه و احساس پستی در شما می شود, و در حقیقت شما هم مانند دیگران ظرفیت رشد و پیشرفت دارید. این افراد موفقیتهای دیگران را به عنوان معیاری برای بدست آوردن دستاوردهای مشابه مد نظر قرار می دهند. این گزینه تضمین می کند این افراد با انگیزه و انرژی کافی به سمت اهداف و رویاهایشان حرکت کنند.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

13. انتظارات غیر واقعی ندارند

افراد بسیار متمرکز واقع بینانه فکر می کنند. آنها انتظار یک مسیر هموار در زندگی یا انجام امور درهمه شرایط را ندارند. در عوض , آنها در موقعیتها انتظارات واقعه بینانه دارند و خود را برای شرایط سخت آماده می کنند. آنها می دانند انتظارات غیر واقعی زمانی که کارها طبق برنامه پیش نمی رود فقط سبب ناامیدی و سرخوردگی می شود. درهر حال، هوشمندی، واقع بینی و انتظارات دست یافتنی قدرت توجه به طور کامل و استفاده از تواناییهای خود بدون توجه به ذهنیت بد در مقابل فشارهای زندگی را برای این افراد به ارمغان می آورد.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

14. به همه چیز "بله" نمی گویند

افراد بسیار متمرکز به دنبال خرسندی همه نیستند. آنها احساس نیاز به گفتن "بله" به همه کس و همه چیز را ندارند. آنها می دانند که شما نمی توانید همیشه همه را راضی کنید و گاهی اوقات باید به دیگران "نه" بگویید چون اولویتهایتان مقدمتر است. این افراد محکم اما به آرامی به چیزهایی که ارزشهای آنها را حمایت و کمکی برای بدست آوردن اهدافشان نمی کنند "نه" می گویند. "نه" گفتن به چیزهایی که برای شما در اولویت نیستند به شما اجازه تمرکز بر امور مهمتری را می دهد.http://bayanbox.ir/id/1350731568436203460?view

15. به راحتی دست از تلاش برنمی دارند

افراد بسیار متمرکز ضعیف النفس نیستند. آنها می دانند هیچ کس با زود ناامید شدن موفق نمی شود. انسانهای موفق و آنهایی که در رویاهای خود زندگی می کنند افرادی هستند که در شرایط سخت, مقاومت و پشتکار دارند. افراد موفق کسانی هستند که دست از کار خود نمی کشند. در حالیکه دیگران در شرایط سخت کار خود را رها می کنند, افراد بسیار متمرکز از خود سر سختی بیشتری به خرج می دهند.

 • modir

نظرات (۳)

خیلی وبلاگ خوبی داری. 
تبریک میگم.
 • مرتضی مهندس
 • کارت عالیه مخصوصن نرم افزار های اموزشیت که جاهای دیگه پیدا نمیشه ادامه بده خدا پشت و پناهت

  سلام مطالب بسیار درست و مفید و لازم برای زندگی هستند.

  من از عدم تمرکز بسیار ضربه خورده ام و درستی مطالب این پست را با جان و دل درک میکنم.
  خیلی عالیه

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی